Uitslag Kerkbalans 2019

Uitslag Kerkbalans 2019

De  uitslag van de actie Kerkbalans 2019 is bekend. Allereerst een hartelijke dank voor alle mensen die bij de organisatie zijn betrokken. 50 vrijwillige lopers die de enveloppen hebben weggebracht en weer opgehaald. Ik geef je het te doen. Geweldig bedankt !

Om de Open Kring ook in de toekomst open te houden hadden we gevraagd om meer te geven dan het vorige jaar. Dat is maar gedeeltelijk gelukt. De mensen die hebben gegeven, hebben goed gegeven en dat levert per ingevulde reactie een hoger bedrag op. Maar er is van 40 % van de leden geen reactie ontvangen. Dat geeft een resultaat dat 7.000 Euro lager uitgevallen is dan het vorige jaar. Dat moet beter kunnen. Als u nog niet hebt gereageerd, willen we u vragen om uw reactie naar het Kerkelijk Bureau op te sturen of in de collecte zak te deponeren.

In de mei actie zal u gevraagd worden om te geven voor de Solidariteitskas en voor uw eigen wijk, zodat we aan het eind van het jaar toch een positief resultaat kunnen meedelen.

De uitslag vindt u in dit document (PDF, 377 kB)

Fred Ridderbos, kerkrentmeester