Uitslag Kerkbalans 2021

Uitslag Kerkbalans 2021

Het heeft even geduurd maar hier is dan de eerste voorlopige uitslag van de Actie Kerkbalans 2021.
Een actie die anders verliep dan andere jaren, maar ook weer mooie momenten heeft opgeleverd. Mensen die zich zonder probleem beschikbaar stellen als bezorgadres als de loper die de enveloppen rondbracht  in een ander deel van Stadshagen woont . Veel nagekomen enveloppen die nog bij ons thuis zijn afgeleverd. Er is weer veel werk verricht door de vrijwilligers waarvoor hartelijk dank. Ook dank aan alle gevers , die hun steentje hebben bijgedragen door vandaag te geven voor de kerk van morgen.

De uitslag

Op dit moment heeft 55 % van de leden een reactie gegeven op de actie. Deze hebben een bedrag van € 137.000, = gegeven. Vorig jaar gaf uiteindelijk 62 % van de leden een bedrag van € 145.000,=.  Dit is een achteruitgang van circa 5 % . Maar we hebben van circa 60 mensen nog geen reactie gekregen , dus met een beetje goede wil kunnen we dit gat nog wat verkleinen. Heeft u al gegeven ?

Ook als we naar het geheel kijken zien we een achteruitgang van het aantal leden en een opbrengst die 3 % lager uitvalt dan vorig jaar. Gelukkig is hiermee in de begroting al rekening gehouden. We kunnen weer vooruit.

U kunt hier de uitslag van de Kerkbalans 2021 voor de Open Kring downloaden.

Ook  mogen we ook dankbaar zijn dat in deze bijzondere tijd nog zoveel mensen bereid zijn om geld te geven voor de kerk van morgen, maar ook de kerk van nu. Een steun aan al die vrijwilligers die achter de schermen heel veel werk verrichten om onze geloofsgemeenschap in stand te houden.

Fred Ridderbos, kerkrentmeester.