Vacature kerkelijk werker (0,2 FTE)

Vacature kerkelijk werker (0,2 FTE)

Na het vertrek van onze huidige kerkelijk werker is er ruimte voor een tijdelijke formatieplaats in deze vacature. 

Over de ‘Open Kring’
In de ‘Open Kring’ komen mensen van alle leeftijden met een verscheidenheid in geloofsbelevingen.

De ‘Open Kring’ wordt gevormd door mensen:
die ruimte zoeken voor hun geloof;
met vragen over het leven, over God;
die op zoek zijn naar een goed woord, een goed gebaar, een antwoord. In ieder geval naar de juiste vraag;
die zich willen richten op de bron van leven, op God.
Wie dat wil mag binnenkomen.

De ‘Open Kring’ is een wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Zwolle, en is momenteel betrokken in een onderzoekend samenwerkingsverband met de ‘Stinskerkgemeente’ in Westenholte. De Open Kring ligt in de wijk Stadshagen, de jongste wijk van Zwolle.

Deze kerkelijk werker heeft met name tot taak om:

 • in samenwerking met de predikant de pastorale zorg voor de verschillende doelgroepen binnen onze gemeente op zich te nemen;
 • invulling te zoeken voor het opnieuw opstarten van de basiscatechese;
 • activiteiten te organiseren met – en voor verschillende doelgroepen, zoals jongeren, jonge gezinnen, ouderen etc., waarbij ruimte is voor hun vragen betreffende geloof, twijfel en zingeving;
 • voornoemde doelgroepen bewust te maken m.b.t. betrokkenheid op gemeenteleven, diaconale zaken en maatschappij.

Als kerkelijk werker ben je iemand die:

 • zich thuis voelt bij de Christelijke traditie, Bijbelse verhalen en zowel leden als inwoners van Zwolle-West daarmee in aanraking wil brengen;
 • zich betrokken voelt bij de wijkgemeente ‘Open Kring’;
 • een gedreven, motiverende en enthousiasmerende werkhouding heeft;
 • open staat voor een grote diversiteit in geloofsbeleving bij jong en oud;
 • dienstverlenend is, gericht op het belang van de ander;
 • het vermogen heeft om te luisteren en in te leven;
 • ondernemend is en in staat tot het ontwikkelen van eigen initiatief bij anderen.

Functie-eisen:

 • communicatief vaardig, zowel in spreken als op schrift;
 • in staat om zelfstandig toerustingsprogramma’s te bedenken en uit te voeren;
 • relevante werkervaring in het kerkelijk jeugdwerk, beroepsmatig of als vrijwilliger;
 • beleid kunnen formuleren en zelfstandig uitvoeren;
 • vrijwilligers kunnen stimuleren en aansturen;
 • bereidheid om ook ’s avonds en in het weekend te werken;
 • een Hbo-opleiding Theologie.

Wat bieden wij.
Wij bieden een functie voor 0,2 fte. We gaan uit van een contract van 1 jaar, met de optie tot verlenging. Arbeidsvoorwaarden conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN.
De gewenste startdatum is z.s.m., in overleg. 

Meer informatie.
Voor meer informatie over deze functie en/of de ‘Open Kring’ kun je contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad dhr. Martijn Reinders tel.nr.06-28408879.

Reageren
Je kunt je schriftelijke motivatie en CV sturen naar Scriba Open Kring t.a.v. de sollicitatie-commissie kerkelijk werker naar . We ontvangen de sollicitaties graag uiterlijk 14 september 2020. Eerste gesprekken zullen plaatsvinden eind september 2020

Gedurende de sollicitatieprocedure kan worden gevraagd om een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Er zal dan een aanvraagformulier beschikbaar worden gesteld.