Van de wijkkerkenraad

Van de wijkkerkenraad

Gemeenteleden en vrienden van de Open Kring,

De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus houden de wereld in haar greep.  Wat betekent dit voor onze gemeente?

Rondom de kerkdiensten
Op weg naar Pasen gaan we een intensieve periode tegemoet. We hebben besloten om door te gaan op de weg, die we zondag 15 maart en zondag 22 maart zijn ingeslagen. Dat wil zeggen: digitale diensten, te volgen via de website www.openkring.nl van de gemeente en te horen via www.kerkdienstgemist.nl met zo min mogelijk mensen.
Nadat de regering maandag 23 maart alle bijeenkomsten verboden had, wachtten wij de daarop gebaseerde richtlijnen van het Landelijk Diensten Centrum van de Protestantse Kerk in Nederland af. Deze kwamen de volgende dag. Volgens die richtlijnen is het verantwoord om de online kerkdiensten door te laten gaan, mede gestimuleerd door de reacties van uw kant. Wanneer er iets wijzigt, laten we dat weten via onze website www.openkring.nl en de Facebookpagina voor gemeenteleden.

Rondom gemeenteactiviteiten
Het moge duidelijk zijn dat alle activiteiten in het kerkgebouw tot maandag 1 juni zijn komen te vervallen. Behoudens eventuele begrafenissen en de digitale kerkdienst wordt er vanuit de gemeente geen gebruik gemaakt van ons kerkgebouw.

Omzien naar elkaar
Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of met plotselinge gevoelens van angst of verdriet zitten. We denken aan ouderen, zieken, gemeenteleden met weinig familie, vrienden of contacten, mensen die zorg nodig hebben en aan iedereen voor wie het een last is in deze weken op elkaars lip te zitten. Een bezoekje is prettig en geeft lucht. Maar juist bezoek is in deze periode ten strengste afgeraden.

Als kerkelijke gemeenschap willen we omzien naar elkaar. We vragen uw inzet om dat ook in deze periode te realiseren.

 1. Telefonisch ben ik bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur op telefoonnummer 0529 – 467477, gewoon als moment van contact of om even uw hart te kunnen luchten. Mocht blijken dat u meer tijd nodig heeft, dan maken wij een afspraak voor een vervolggesprek.
 2. Wij doen een oproep aan u, die eveneens bereid is op bepaalde tijdstippen telefonisch bereikbaar te zijn voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek. Zou u daarvoor de volgende gegevens willen sturen naar
  – Uw naam;
  – Uw telefoonnummer;
  – Dag(en) en tijdstip(pen) waarop u voor een gesprek bereikbaar bent;
  Zodra de eerste gegevens binnen zijn, zullen deze op de website geplaatst worden. Bij nieuw binnengekomen aanbiedingen plaatsen wij een update van mensen die hieraan een steentje willen bijdragen.
 3. Tips:
  – Bezoek de website www.mijnkerk.nl en luister naar diverse inspirerende, bemoedigende en troostende podcasts;
  – Of heeft u een (praktische) hulpvraag of biedt u hulp aan, bezoek de website www.nietalleen.nl
  – Voor gezinnen, die in deze onzekere tijden de kerkelijke gemeenschap en het vieren met jong en oud moeten missen stelt Kind op Zondag nu tijdelijk het volledige materiaal op de website van Kind op Zondag beschikbaar;
 4. Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die bieden? Neem contact op met

Zegengroet, Lied 416, 2
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Hartelijke groet en veel Geestkracht deze dagen, namens de kerkenraad van de Open Kring, Ds. Cor Baljeu

Scriba Mirjam Visser
Elzenmos 56
8043 MZ  Zwolle