Versoepeling coronamaatregelen Open Kring

Versoepeling coronamaatregelen Open Kring

Vanaf zaterdag 26 juni vervallen er veel coronamaatregelen in de samenleving en dat betekent dat we ook in de Open Kring enkele versoepelingen willen doorvoeren. Het kunnen handhaven van de 1,5 meter is leidend in het nieuwe beleid. Dat betekent dat er vanaf zondag maximaal 66 mensen aanwezig kunnen zijn in de dienst. Dat waren er voorheen 30. Aanmelden voorafgaand aan de dienst blijft wel noodzakelijk. Daarnaast is het mondkapje niet langer verplicht.
Met betrekking tot het zingen in de kerk blijven we voorlopig wel werken met zangers, maar willen we predikanten wel de gelegenheid geven om het slotlied met de gemeente te zingen, op dat moment gaan de deuren naar buiten open. De kinderkring en jongerenkring zullen nog niet van start gaan. Wel gaat zondag 4 juli de overstapdienst door voor de Kinderkringkinderen van groep 8, die volgend jaar naar brugklas en de Jongerenkring gaan. Tenslotte willen we ook weer beginnen met het koffiedrinken na de dienst. We zijn als kerkenraad heel dankbaar dat we deze stappen weer kunnen zetten en we zien er naar uit om u binnenkort weer te zien.