Viering Mariakapel Veecaten woensdag 3 oktober, 19.00 uur

Viering Mariakapel Veecaten woensdag 3 oktober, 19.00 uur


Sinds enkele jaren wordt er 2x per jaar een korte viering gehouden bij de Mariakapel te Veecaten, op het erf van Henk en Dini van Dam (Veecaterweg 3). Mensen uit allerlei kerken komen er samen om te zingen en bidden, zoals ook velen door de week zomaar hun weg ernaartoe hebben gevonden. Om een kaarsje te branden en zorgen of dankbaarheid te delen.
Het is heel mooi dat deze keer ons Open Kring Koor o.l.v. Joost Heutink mee zal werken aan de viering. De prachtige psalm 8 zal centraal staan, over de mens die onder Gods wijde hemel leven mag op aarde. Voorgangers zijn pastor Hans Schoorlemmer en ds. Nelleke Beimers. Na de viering schenken onze gastvrouw en -heer koffie.
Wees welkom! Ds. Nelleke Beimers