Vooraankondiging Startzondag

Vooraankondiging Startzondag

Op 11 september 2022 vindt de startzondag plaats. Deze wordt georganiseerd door de Open Kring en de Stinskerk en wordt vanwege de ruimte gehouden in de Stinskerk. Het jaarthema 2022-2023 van de PKN is: ‘Aan tafel!’, Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding.

Reserveer deze datum in uw agenda. Voor oppas van de kleine kinderen wordt gezorgd. Er is ook een apart programma voor de kinderen. In de Zondagsbrief van 28 augustus ontvangt u meer informatie over het verloop van de Startzondag.