Vrouwen van de Open Kring!

Vrouwen van de Open Kring!

Omdat ik de vrouwengroep Yentil uit Dedemsvaart mis kreeg ik het idee iets dergelijks bij de Open kring te gaan opstarten.
Yentil betekent: tot hetzelfde geslacht behorend. Voor vrouwen met of zonder levenspartner, met of zonder kinderen. Naast dit verschil in huiselijke situatie is er een verscheidenheid aan denkbeelden en belevingen.
De doelstelling is: bezig blijven met geloofsovertuiging in relatie tot andere vragen vanuit de kerk, vanuit de wereld, vanuit jezelf, samen met geloofsgenoten. In de groep is ontmoeting met elkaar en gezelligheid een belangrijk gegeven.

We kunnen bijvoorbeeld elke tweede dinsdag van de maand in de Open Kring bij elkaar komen. Het is de bedoeling dat per avond 2 personen de avond leiden/organiseren. Voorbeeld: een vrij onderwerp of spreker en zeker ook avonden met een christelijke grondslag.

Het ligt in mijn bedoeling om dinsdag 11 september om 20.00 uur te starten om e.e.a. verder door te spreken. We kunnen afspreken per jaar b.v. € 20,- contributie te betalen. Hiervan kunnen we de nodige dingen bekostigen voor zover van toepasing.

Hebt u/je belangstelling neem dan contact met mij via de scriba: .

Met vriendelijke groeten,
Anneke Lei