Activiteiten

Januari 2018 Februari 2018
1 1
2 2  17.00 u, Eetgroep 2
3 19.30 u, Open Kring koor 3
4 4 9.30 u Ds. Mariska van Beusichem, Stadspastor
5 17.00 u, Eetgroep 2 5 18.30-19.45 u,  Verkoop collectepenningen en om 20.00 u, Wijkkerkenraad
6 6
7 9.30 u, koffie; 10.00 u, Mevr. Geke Cleveringa 7 19.30 u, Open Kring koor
8 18.30-19.45 u, Verkoop collectepenningen 8
9 9
10 19.30 u, Open Kring koor 10
11 19.00 u, Schoonmaakgroep 11 9.30 u, Ds. W.L. Andel, Jongerenkring
12 12
13 20.30 u, Tussen kerk en kroeg 13
14 9.30 u, ds. H.H. Zomer, Jongerenkring 14 19.30 u, Open Kring koor
15 15 9.30 u, Seniorenkring
16 19.30 u, Lectio Divina 16 17.00 u, Eetgroep 1
17 19.30 u, Open Kring koor 17
18 9.30 u, Seniorenkring 18 9.30 u, Ds. R. Chrisstoffers
19 17.00 u, Eetgroep 1 en om 19.30 u, Spelletjesavond 19 20.00 u, Moderamen
20 20
21 9.30 u, ds A. Pietersma, evt. doopdienst 21 19.30 u, Open Kring koor
22 20.00 u, Moderamen 22
23 23 9.00 u, Schoonmaakgroep
24 19.30 u, Open Kring koor 24
25 19.30 u, Vesper 25 9.30 u, Ds. A. Zweers
26 9.00 u, Schoonmaakgroep 26
27 27
28 9.30 u, Ds. A. Zweers, Avondmaal, bevestiging Ambtsdragers, Jongerenkring 28 19.30 u, Open Kring koor
29
30 20.00 u, Diaconie
31 19.30 u, Open Kring koor